Thuong-Hieu-Toan-Cau

18C2 Mạc Đăng Dung, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang

0763.935.455

01269.638.681

boynghia255@gmail.com

Thiết kế website chuyên nghiệp Cung cấp và phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm bán hàng chuyên nghiệp Đăng ký bảo hộ thưng hiệu sản phẩm, bảng quyền logo thương hiệu Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần Cung cấp hosting chất lượng cao, đăng ký doamin, email theo tên miền Quảng cáo, làm bảng hiệu alu pano lớn ngoài trời

Thủ tục thay đổi giảm vốn công ty cổ phần

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2005 thì công ty TNHH có 3 cách thức giảm vốn, nhưng lại không có quy định cụ thể nào về việc giảm vốn cho công ty Cổ phần, mặc dù công ty Cổ phần hoàn toàn được phép giảm vốn.

 Theo Luật Doanh Nghiệp 2005 vốn điều lệ của công ty cổ phần do các cổ đông sáng lập tự thỏa thuận và ghi vào điều lệ của công ty. Nhưng các cổ đông sáng lập có thể mua hoặc không mua hết vốn điều lệ và chỉ cần góp 20% cổ phần phổ thông của mình tại thời điểm Đăng ký kinh doanh. 80% còn lại là cổ phần chào bán (phát hành) sẽ được dùng để huy động vốn thời hạn 03 năm.

- Nhưng theo quy định mới tại khoản 4 Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 thì: “Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán”.

Như vậy, Giảm vốn cho công ty cổ phần được thực hiện một số cách sau đây:

1. Công ty cổ phần sau 03 năm số cổ phần không chào bán hết thì phải làm thủ tục giảm số vốn nói trên đi.

2. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi loại hình sang TNHH để tiến hành giảm vốn. Sau khi hoàn tất việc giảm vốn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đăng ký kinh doanh mới thì lại làm thủ tục chuyển đổi sang công ty cổ phần.