Thuong-Hieu-Toan-Cau

18C2 Mạc Đăng Dung, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang

0763.935.455

01269.638.681

boynghia255@gmail.com

Thiết kế website chuyên nghiệp Cung cấp và phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm bán hàng chuyên nghiệp Đăng ký bảo hộ thưng hiệu sản phẩm, bảng quyền logo thương hiệu Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần Cung cấp hosting chất lượng cao, đăng ký doamin, email theo tên miền Quảng cáo, làm bảng hiệu alu pano lớn ngoài trời

Quy định mới về hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 25/08/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC (Thông tư 119) quy định về cải cách và đơn giản  thủ tục hành chính về thuế có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014.

Điểm nổi bật nhất của Thông tư 119 là bỏ điều kiện cung cấp hóa đơn đầu vào có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên mua sắm tài sản cổ định, máy móc, thiết bị, dâu chuyền sản xuất,… để được áp dụng áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đươc quy định tại Điểm 3, Điều 3 của Thông tư 119 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

Doanh nghiệp mới thành lập, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Các doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, doanh nghiệpkhông phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: có hóa đơn đầu vào từ 1 tỷ đổng trở lên mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị, dây truyền sản xuất,… nếu đáp ứng được điều kiện: Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh thì được áp dụng theo thuế giá trị gia tăng khấu trừ.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

 Doanh nghiệp mới thành lập gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thế Giá trị gia tăng tới chi cục quản lý thuế trực tiếp để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Đây là một quy định mới tích cực có lợi rất nhiều cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động.

Các doanh nghiệp mới hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Công ty luật Việt An để được tư vấn cụ thể các vấn đề phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.