Thuong-Hieu-Toan-Cau

18C2 Mạc Đăng Dung, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang

0763.935.455

01269.638.681

boynghia255@gmail.com

Thiết kế website chuyên nghiệp Cung cấp và phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm bán hàng chuyên nghiệp Đăng ký bảo hộ thưng hiệu sản phẩm, bảng quyền logo thương hiệu Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần Cung cấp hosting chất lượng cao, đăng ký doamin, email theo tên miền Quảng cáo, làm bảng hiệu alu pano lớn ngoài trời

Hướng dẫn hồ sơ nội bộ công ty cổ phần

au khi thành lập doanh nghiệp, đối với loại hình công ty cổ phần, doanh nghiệp cần lưu ý xây dựng hồ sơ nội bộ cho doanh nghiệp. Cụ thể bao gồm các hạng mục hồ sơ như sau:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có thay đổi cần lưu giữ bản sao của các lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
 2. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
 3. Điều lệ của Công ty cổ phần;
 4. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
 5. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm  Giám đốc;
 6. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào Công ty, chứng từ chứng minh việc góp vốn (lưu cả hồ sơ nội hồ sơ thuế của doanh nghiệp);
 7. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc doanh nghiệp;
 8.  Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của doanh nghiệp;
 9.  Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần;
 10. Thông báo lập Sổ đăng ký cổ đông;
 11. Ba số báo đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp;
 12. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp./.

Toàn bộ hồ sơ nêu trên doanh nghiệp phải lưu giữ từ khi thành lập doanh nghiệp và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Lưu ý: Tất cả các văn bản của doanh nghiệp có từ 02 trang trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.