Thuong-Hieu-Toan-Cau

18C2 Mạc Đăng Dung, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang

0763.935.455

01269.638.681

boynghia255@gmail.com

Thiết kế website chuyên nghiệp Cung cấp và phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm bán hàng chuyên nghiệp Đăng ký bảo hộ thưng hiệu sản phẩm, bảng quyền logo thương hiệu Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần Cung cấp hosting chất lượng cao, đăng ký doamin, email theo tên miền Quảng cáo, làm bảng hiệu alu pano lớn ngoài trời

Hướng dẫn hồ sơ nội bộ Công ty TNHH

Sau khi thành lập công ty TNHH cần đảm bảo lưu giữ các hồ sơ nội bộ từ khi công ty bắt đầu thành lập và trong toàn bộ thời gian hoạt động. Hồ sơ nội bộ của Công ty TNHH bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ khi thành lập Công ty TNHH và các lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 2. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
 3. Điều lệ của Công ty TNHH;
 4. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bầu chủ tịch Hội đồng thành viên;
 5. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm  Giám đốc;
 6. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc góp vốn vào Công ty;
 7. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
 8. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
 9. Giấy chứng nhận góp vốn;
 10. Thông báo lập Sổ đăng ký thành viên;
 11. Sổ đăng ký thành viên;
 12. Ba số báo đăng bố cáo thành lập Công ty TNHH ;
 13. Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty TNHH ;.
 14. Sổ sách kế toán hàng năm của Công ty TNHH;
 15. Giấy chứng phép con của doanh nghiệp (tất cả các lần thay đổi).

 Công ty TNHH lưu ý về việc  ký tên, đóng dấu vào các giấy tờ nội bộ của công ty như sau:

 • Điều lệ của Công ty TNHH , Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bầu Chủ tịch HĐTV, Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Giám đốc, Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc góp vốn vào Công ty: Tất cả các thành viên Công ty TNHH ký tên vào trang cuối phần có ghi tên, riêng phần chữ ký Giám đốc có đóng dấu;
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc: Chủ tịch HĐTV ký tên, đóng dấu vào trang cuối phần có ghi tên;
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng: Giám đốc ký tên, đóng dấu vào phần có ghi tên;
 • Giấy chứng nhận góp vốn: Chủ tịch HĐTV ký tên, đóng dấu vào phần có ghi tên;
 • Thông báo lập Sổ đăng ký cổ đông, Sổ đăng ký thành viên: Tất cả các thành viên ký tên vào trang cuối phần có ghi tên, riêng phần chữ ký Giám đốc có đóng dấu./.

 Chú ý: Tất cả các văn bản có từ 02 trang trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.